صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > تعرفه تلفن ثابت 

تعرفه تلفن ثابت

 

 

تعرفه مکالمه تلفن ثابت (مصوبه های شماره 3-183و 6-237)

 

 

عنوان خدمت

 

تعرفه‏‏/ ریال


 فروش نقدی تلفن ثابت ( به صورت حضوری در  امورمشتریان مراکز مخابراتی )

000‏‏/800‏‏/1

 فروش اقساطی تلفن ثابت با اقساط 36 ماهه ( به  صورت حضوری در امورمشتریان مراکز مخابراتی )

000‏‏/000‏‏/2

000‏‏/000‏‏/1  ریال در زمان ثبت نام و مابقی آن 

طی 36 ماه پس از زمان راه اندازی خط از مشترک اخذ می شود.


 هردقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت درون استانی

45

 هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی

330

 هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه اول

625

 هردقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای همراه

625

 * بدیهی است به تمامی مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می گردد

   در فروش نقدی و اقساطی مبلغ 000‏/100 ریال بابت هزینه ثبت نام اضافه می گردد.

سهام

قیمت پایانی سهام: 2280
قیمت روز قبل: 2281