صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > نمودار سازمانی 

نمودار سازمانی

 

 

مجمع عمومی

 

مشاور

 


سیدعلی ملک جعفریان
مدیر منطقه تهران


محمد رضا ملکی
معاون شبکه


حسن متقی محمودی
مدیرکل عملیات شبکه


مجید آقائی ملایری
مدیر کل اداره کل پشتیبانی وراه اندازی شبکه


عباس صابریان
مدیر کل طرح و مهندسی


محمد محسنی
مدیر کل نظارت آزمایش و تحویل


ابوالفضل نظری
معاون مالی تدارکاتی و منابع انسانی

مدیر کل مالی

مدیرکل امور اداری و نیروی انسانی

مدیر کل تدارکات وخرید

معاونت تجاری و امور مشتریان


علیرضا زحل
مدیر کل فروش خانگی


حمید رضا عابد مسرور خواه
مدیرکل فروش تجاری


سید علیمحمد سیدین
مدیر کل خدمات پس از فروش


مهرداد علی بیگی
مدیر کل دفترمدیریت منطقه


قربانعلی قمی
سرپرست اداره کل روابط عمومی


محمد رضا ادیبی
مدیرکل دفتر حقوقی


مصطفی کاظم ستوده
مدیر کل برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری

علی اکبر حسینیان
مدیر کل دفتر حراست


افشین اکبری آل آقا
مدیر کل اداره کل فناوری اطلاعات


هاشم رضایی
سرپرست دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی

مدیر کل دفتر بودجه عملیاتی


محسن ترکمن
مدیر کل مخابرات منطقه2 تهران


مرتضی سیفی نیا
مديركل مخابرات منطقه 3تهران


اسکندر فاتحی
مديركل مخابرات منطقه 4 تهران


محمدرضا حجازی فر
مدیر کل مخابرات منطقه5 تهران


محمد حسن سهيلي
مديركل مخابرات منطقه6 تهران


حسن ابراهیمی
مدیر کل مخابرات منطقه 7 تهران


مهندس صیدی
مدیر کل مخابرات منطقه8 تهران

 

بازرس(حسابرسی)

 

سید مجید صدری

سهام

قیمت پایانی سهام: 3824
قیمت روز قبل: 3824