صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش 7130 كيلوگرم خرده كابل اسقاط

 
فروش 7130 كيلوگرم خرده كابل اسقاط تاریخ ثبت : 1392/01/07
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش 7130 كيلوگرم خرده كابل اسقاط
شماره مزایده : آگهي مزايده عمومي شماره 1/ت/92
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 92/1/18
پایان فروش اسناد : 92/2/18
بازگشایی پاکات : 92/2/31
متن آگهی :

فروش 7130 كيلوگرم خرده كابل اسقاط

آگهي مزايده عمومي شماره 1/ت/92

اداره کل تداركات و خدمات  

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد  7130 كيلوگرم خرده كابل اسقاط خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ ذيل پس از واريز مبلغ 000/100 ريال (ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است)‌ به شماره حساب 1769961978 بانك ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعات اداري بنشاني:‌ تهران،  بزرگراه كردستان،  نرسيده به خيابان ملاصدرا،‌ نبش خيابان سهيل،‌ ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم اتاق 327 ،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت اداري و اقتصادي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،  باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در دو پاكت (الف و ب)  تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند. 

  • 1- سپرده شركت در مزايده مبلغ 000/000/33 ريال (سي و سه ميليون ريال)‌ مي‌باشد.
  • 2- زمان شروع فروش اسناد از روز يك‌شنبه مورخ 8/2/92 مي‌باشد.
  • 3- آخرين مهلت خريد اسناد روز ‌چهارشنبه 18/2/92 مي‌باشد.
  • 4- آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30/14 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 30/2/92 مي‌باشد.
  • 5- تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 31/2/92 مي‌باشد.

 

آدرس سایت اینترنتی شرکت مخابرات استان تهران WWW.TCT.IR

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

تعداد نمایش : 4279 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007