صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش 8534 كيلوگرم خرده كابل اسقاط

 
فروش 8534 كيلوگرم خرده كابل اسقاط تاریخ ثبت : 1391/08/29
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : فروش 8534 كيلوگرم خرده كابل اسقاط
شماره مزایده : آگهی مزايده عمومي شماره 23/ت/91
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 91/8/30
پایان فروش اسناد : 91/9/19
بازگشایی پاکات : 91/9/28
متن آگهی :

آگهی مزايده عمومي شماره 23/ت/91

فروش 8534 كيلوگرم خرده كابل اسقاط

اداره كل امور بازرگاني

 

شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد 8534 كيلوگرم خرده كابل اسقاط موجود در مركز تلفن بعثت خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ ذيل پس از واريز مبلغ 000/200 ريال (5% ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعت اداري،‌ به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌ نرسيده به ملاصدرا، نبش خيابان سهيل،  ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم،‌ اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت اداري و اقتصادي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در  دو پاكت (الف و ب)‌ تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1-      سپرده شركت در مزايده مبلغ 40.000.000 يال (چهل ميليون ريال) مي‌باشد.

2-      فروش اسناد از روز دوشنبه مورخ 6/9/91 مي‌باشد.

3-      آخرين مهلت خريد اسناد روز یکشنبه 19/9/91 مي‌باشد.

4-      آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30/14 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 27/9/91 مي‌باشد.

5-      تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30/9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 28/9/91 مي‌باشد.

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

 

WWW.TCT.IR

تعداد نمایش : 4004 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007