صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > صفحه حراج 

فروش سیم رانژه‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی

 
فروش سیم رانژه‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی تاریخ ثبت : 1396/07/22
طبقه بندي : ,,
عنوان حراج : فروش سیم رانژه‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی
شماره حراج : آگهی حراج عمومی شماره 14‏‏‏/96
نام روزنامه : دنیای اقتصاد
تصویر روزنامه : <#f:34/>
تاریخ انتشار : 96.7.22
اخرین مهلت خرید اسناد : 96.7.30
متن آگهی :

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 14‏‏‏/96

فروش سیم رانژه‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی

شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد 5500کیلو گره سیم رانژه‏-تجهیزات مخابراتی اسقاط وخارج ازرده  خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان شروع فروش اسناد حراج  پس از واریز بهای اسناد به مبلغ 000ر000‏/1 ریال (مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد حراج را دریافت و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر125ریال (یکصدو بیست و پنج میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏- زمان شروع فروش اسناد : روزدو شنبه مورخ 24‏‏‏.7‏‏‏.96 می باشد.

3‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز یکشنبه مورخ 30‏‏.7‏‏.96 می باشد.

4‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏‏:9 صبح روز دوشنبه مورخ 8‏‏‏.8‏‏‏.96 می باشد .

5‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران

                                                                 آدرس سايت اينترنتي شركت مخابرات منطقه تهران

تعداد نمایش : 841 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3704
قیمت روز قبل: 3872