صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 13 

13

 

لوح تقدیر  سرپرست شرکت مخابرات ایران از مدیرعامل مخابرات تهران

اهدایی از: سوی مهندس اسداله دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران 

تاریخ دریافت: سال 95

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007