صفحه اصلي > درباره شرکت > مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شماره مصوبه

موضوع مصوبه

شرح خلاصه مصوبه

تاریخ مصوبه

5 بررسي گزارش فعاليت و عملكرد شركت هاي تلفن ثابت بررسي گزارش فعاليت و عملكرد شركت هاي داراي پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و اخذ پاره اي تصميم در باره آنها 84.9.29
20 آیین نامه واگذاری تلفن ثابت رند آیین نامه واگذاری تلفن ثابت رند و مرتب از طریق مزایده
85.10.24
22 عوامل موثر در عدم موفقیت دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت بررسی گزارش تحلیلی عوامل موثر در عدم موفقیت دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و تصمیم گیری در باره نحوه ادامه فعالیت آنها ،تعرفه ارتباط بین شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران و شبکه شرکت ایرانسل 86.2.9
29 بررسی گزارش کلیات ضوابط و چارچوب پروانه شرکت مخابرات ایران بررسی گزارش کلیات ضوابط و چارچوب پروانه شرکت مخابرات ایران 86.6.31
30 بررسی گزارش کلیات ضوابط و چارچوب پروانه شرکت مخابرات ایران بررسی گزارش کلیات ضوابط و چارچوب پروانه شرکت مخابرات ایران 86.7.8
35 اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات استان تهران تصویب اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات استان تهران 86.11.21
37-38-39 تعرفه مکالمه یک سویه (origination) بین الملل VOIP
تعرفه مکالمه یک سویه (origination) بین الملل VOIP تصویب تعرفه ارسال پیامک از / به شبکه تلفن ثابت

86.12.26

87.1.18

87.1.25

40 تصویب تعرفه سرویس ویژه تصویب تعرفه سرویس ویژه (Dont disturb) پیشنهاد شرکت مخابرات ایران
87.2.29
41 تعرفه حق استفاده از ظرفیت های شماره گذاری تعرفه حق استفاده از ظرفیت های شماره گذاری (numbering) تخصیص داده شده به تلفن همراه و تلفن ثابت 87.3.26
55-56 شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت تصمیم گیری در خصوص شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت

87.9.24

87.10.1

69  توافق نهایی اتصال متقابل بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل صورتجلسه تاکید بر توافق نهایی اتصال متقابل بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 88.7.5
72 دسترسی بر خط (online) سازمان به نحوه عملکرد شبکه های ارتباطی اپراتورها دسترسی بر خط (online) سازمان به نحوه عملکرد شبکه های ارتباطی اپراتورهای تلفن ثابت و سیار و نیز دفاتر خدمات ارتباطی و عرضه کنندگتن خدمات اینترنتی و سامانه های صدور صورتحساب آنها 88.8.17
73 تصویب تعرفه های پیشنهادی خدمات تلفن ثابت تصویب تعرفه های پیشنهادی خدمات تلفن ثابت قابل ارائه در دفاتر خدمات ارتباطی 88.9.1
75 تعرفه (حق الزحمه) خدمات تلفن ثابت تعرفه (حق الزحمه) خدمات تلفن ثابت قابل ارائه در دفاتر خدمات ارتباطی 88.9.29
88 کاهش تعرفه های اینترنت مبتنی بر شبکه هوشمند(IN) کاهش تعرفه های اینترنت مبتنی بر شبکه هوشمند(IN) شرکت مخابرات ایران 89.4.13
119 پارامترها و شاخص های اندزه گیری کیفیت و عملکرد شبکه تلفن سیار و ثابت پارامترها و شاخص های اندزه گیری کیفیت و عملکرد شبکه تلفن سیار و ثابت 90.6.6
120 تعرفه برای مکالمات بین الملل صادره از کشور تعرفه برای مکالمات بین الملل صادره از کشور،نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت برای اجرای طرح یکسان نمودن پیش شماره های کلیه مراکز تلفن ثابت هر استان 90.6.27
141 توسعه ارایه خدمات دارندگان پروانه اریه خدمات عمومی تلفن ثابت توسعه ارایه خدمات دارندگان پروانه اریه خدمات عمومی تلفن ثابت 91.3.7
152 تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت  با فناوری adsl تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت  با فناوری  ADSL ،جایگزین مصوبه 49 91.8.14
153-2 تعديل تعرفه مكالمات صادره بين الملل تعديل تعرفه مكالمات صادره بين الملل,] واصلاح مصوبه 146 91.8.28
166 دستور العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار
دستور العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابتو همراه پس پرداخت(دائمی) 92.3.30
173-2 تعرفه آوای پیشواز تعرفه آوای پیشواز در شبکه تلفن ثابت 92.6.17
176 نحوه تسهیم درآمد اپراتورهای تلفن ثابت و همراه
نحوه تسهیم درآمد اپراتورهای تلفن ثابت و همراه از مکالمات بین الملل صادره از کشور 92.7.28
177-2 توافقنامه سطح خدمات سرویس(SLA) ضوابط و چارچوب توافقنامه های  سطح خدمات سرویس(SLA) خدمات ارتباط داده ها 92.8.12
181 تعرفه ارایه خدمات اینترنتی مبتنی بر فناوری ADSL
تعرفه ارایه خدمات اینترنتی مبتنی بر فناوری ADSL 92.11.13
184 تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه تعرفه مکالمه تلفن ثابتو همراه 92.12.25
187 تمدید مدت اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت و انتقال داده ها تمدید مدت اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت و انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی(PAP) 93.2.21
191 تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ بیت های بالاتراز 2048 کیلو بیت بر ثانیه 93.3.29
192-1
مصوبه شماره 1 جلسه شماره 192 کمیسیون

دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات

93.3.30
192 بازنگری مصوبه شماره 119 کمیسیون بازنگری مصوبه شماره 119 کمیسیون در خصوص پارامتر ها و شاخص های اندازه گیری کیفیت و عملکرد شبکه های تلفن های ثابت و سیار 93.3.30
196 تعمیم بند 1 به انضمام تبصره 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 کمیسیون به سایر اپراتورهای تلفن ثابت تعمیم بند 1 به انضمام تبصره 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 کمیسیون به سایر اپراتورهای تلفن ثابت 93.5.26
197 اصلاح بند 6 مصوبات جلسات 37،38و 39 کمیسیون اصلاح بند 6 مصوبات جلسات 37،38و 39 کمیسیون در خصوص تعرفه پیامک تلفن ثابت و بین المللی 93.6.9
198 دستورالعمل واگذاری شماره های تلفن دستورالعمل واگذاری شماره های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب 93.6.23
199 تمدید اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدماتت تلفن ثابت (PSTN) و انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی (PAP) تمدید اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدماتت تلفن ثابت (PSTN) و انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی (PAP) 93.7.6
206 تمدید اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدماتت تلفن ثابت (PSTN) و انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی (PAP) تمدید اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدماتت تلفن ثابت (PSTN) و انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی (PAP) 93.10.21
211 ضوابط حاکم بر نحوه صدور پروانه
ضوابط حاکم بر نحوه صدور پروانه و نحوه  فعالیت دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت 93.10.24
207-3 دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دایمی) توسط مشترکین 93.11.5

205-1

تعرفه خدمات ارتباطی

سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت قابل ارایه

94.5.17

212-3

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی به متقاضیان واجد شرایط

94.1.23

223 اصلاح بند 8 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 152
اصلاح بند 8 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 152 عنوان تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) 94.7.16

ممنوعیت توزیع اینترنت

ممنوعیت توزیع اینترنت به غیر توسط مشترکین پهنای باند بویژه در حوزه WiFi و سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات


229 تعرفه مکالمه بین الملل
کشورsaint-martin

تعرفه مکالمه بین الملل صادره به مقصد شبکه اپراتورهای تلفن ثابت و همراه کشورsaint-martin

94.11.18
237 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 کمیسیون تعرفه اینترنت پرسرعت ADSL تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوریWiFi به صورت برون ساختمانی 95.3.22
237 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 237 کمیسیون تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت 100Mbps و بالاتر
95.3.22
237 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 237 کمیسیون تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی(لایه 2) برای سرعت 100Mbps و بالاتر 95.3.22 
237 مصوبه شماره 4 جلسه شماره 237 کمیسیون تعرفه خدمات ابر انتقال(لایه 3) برای سرعت 100Mbps و بالاتر 95.3.22
237 مصوبه شماره 5 جلسه شماره 237 کمیسیون اصلاح تعرفه داده تلفن همراه 95.3.22
237 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 کمیسیون
اصلاح مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 در خصوص تعرفه تلفن ثابت 95.3.22
239 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 239 

تعیین حداکثر تاریخ 31/06/95 تکمیل، تحویل مدارک و مستندات و پرداخت حق امتیاز جهت دریافت پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)

95.5.3
247-2
مصوبه شماره 2جلسه شماره 247

اصلاح و تکمیل مصوبه شماره 3 جلسه شماره 230 با موضوع مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران

95.9.7

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007