Slide thumbnail

اخبار

بروز اختلال در سرویس های نورونتا مخابرات منطقه تهران

برقراری ارتباطات مشترکین سرویس های نورونتا (Ptp، Ptmp، Mpls و ... ) مخابرات منطقه تهران در تاریخ 28 خرداد ماه با اختلال همراه است.

3 مرکز مخابراتی سلمان فارسی، آبسرد و رودهن توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات سلمان فارسی، آبسرد و رودهن از تاریخ 28 خرداد ماه آغاز می شود.

2 مرکز مخابراتی کتر حسابی و سلمان فارسی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات دکتر حسابی و سلمان فارسی از تاریخ 27 خرداد ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

4.74%
قیمت پایانی سهام: 2805
قیمت روز قبل: 2678
درصد تغییر:4.74%
حجم معامله: 35.37 M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی