صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > معرفی خدمات > اينترنت و تلفن شبكه هوشمند > مدارک لازم برای دریافت سرویس مشاوره تلفنی (PRM) 

مدارک لازم برای دریافت سرویس مشاوره تلفنی (PRM)

 

مدارک لازم برای دریافت سرویس مشاوره تلفنی (PRM)

برای متقاضیان حقیقی

.1مجوز و پروانه فعالیت از سوی مرکز ذیصلاح ، صنف ، اتحادیه ( برابر جدول شماره 1 ) .2تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحب مجوز .3شماره حساب از بانک های ملی ، ملت ، صادرات به همراه کد شعبه و نام شعبه .4متقاضیانی که از سایر بانکها حساب دارند می بایست شماره شبا اعلام نمایند.  .5ارائه کد پستی ●

برای متقاضیان حقوقی

1- مجوز و پروانه فعالیت از سوی مرکز ذیصلاح ، صنف ، اتحادیه ( برابر جدول شماره 1 )

2- تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضاء

3-اساسنامه                                                             

4-روزنامه رسمی (حاوی آدرس شرکت ، اسامی صاحبان امضا  و تاریخ کمتر از 2 سال )

5-کد اقتصادی با سربرگ سازمان امورمالیاتی کشور       وبسایت:  e-vat.ir

6- شناسه ملی                                                      وبسایت :ilnc.ir

7- شماره حساب از بانک های ملی ، ملت ، صادرات  به همراه کد شعبه و نام شعبه. دارندگان حساب از سایر بانکها می بایست شماره شبا اعلام نمایند.

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007