اخبار

5 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی دکتر حسابی، شهدای مرصاد پاکدشت، کوشک، ملت و بعثت از تاریخ 31 شهریور ماه آغاز می شود.

دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری تصویب شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری را تصویب کرد. این دستورالعمل در جلسه شماره ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات و در راستای اجرای بند ۳-۲ مصوبه شماره ۲۷۰ این کمیسیون به تصویب رسید.

مرکز مخابرات شهرستان قدس توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهرستان قدس از تاریخ 30 شهریور ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

2.78%
قیمت پایانی سهام: 3807
قیمت روز قبل: 3704
درصد تغییر:2.78%
حجم معامله: 13.317M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی