اخبار

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید اکبری

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید اکبری از تاریخ 12 بهمن ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی از تاریخ 9 بهمن ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید تندگویان

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید تندگویان از تاریخ 10 بهمن ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

3.13%
قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007
درصد تغییر:3.13%
حجم معامله: 4.387M

آگهی ها

نظر سنجی

...
مهمترین مشکلاتی که تاکنون در رابطه با خرید و یا ارائه خدمات اینترنت پرسرعت با آن مواجه شدید کدامیک از موارد زیر می باشد
تا چه حد مایلید اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه تهران را به دوستان و آشنایان خود توصیه نمایید؟ (نمره 1 کمترین توصیه و نمره ۱۰ توصیه حتمی)
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی